Νέα μεταπτυχιακά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Ποιοι συμμετέχουν, αριθμός εισακτέων, δικαιολογητικά, προθεσμίες
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
06/02/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 διοργανώνει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: «Ιατρική του Ύπνου»

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι:

 1. Ιατρικής
 2. Οδοντιατρικής
 3. Ψυχολογίας
 4. Νοσηλευτικής
 5. Τμημάτων ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική εμπειρία)
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000€

Παράταση προθεσμίας: έως 18 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: