Εξειδίκευση στην Επιστήμη Δεδομένων (30 θέσεις)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Επιστήμη Δεδομένων (30 θέσεις)
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
10/07/2019 | 06:00

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Αριθμός Εισακτέων: 30 άτομα

Το νέο πρόγραμμα αφορά στην Επιστήμη Δεδομένων.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμας
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 2 Αυγούστου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 650 3204, DataScience@iit.demokritos.gr