40 θέσεις για μεταπτυχιακούς στην Δημόσια Υγεία

Ειδήσεις
40 θέσεις για μεταπτυχιακούς στην Δημόσια Υγεία
Δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ανοιχτό βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης
05/12/2018 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει ότι πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος:  «Δημόσια Υγεία» 

Ειδικεύσεις:
Α. Περιβάλλον
Β. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι των ΑΕΙ-ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου
 2. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής
 3. Πτυχιούχοι Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονία
 4. Πτυχιούχοι Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη:
 • Αίτηση ηλεκτρονική: ΕΔΩ
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό έγγραφο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (+στοιχεία ειδικών)
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας 

*Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800€

Προθεσμία: έως 14 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

-Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26500, Ρίο Αχαΐας, Τηλέφωνο: 2610-969169 και  Fax:  2610996103

-Γραμματεία ΠΜΣ

Τηλέφωνο: 2610 969876

E-mail: mscpubhealth@upatras.gr

-Iστοσελίδα του προγράμματος: ΕΔΩ

-Iστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα