Εξειδίκευση στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
01/08/2019 | 06:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: "Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση".

Παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
  2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Ανγίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικά καλή γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 3.800 - 5.200€

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210-8203861, e-mail: [email protected]