Εξειδίκευση στην Αλγολογία από το ΕΚΠΑ

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Αλγολογία από το ΕΚΠΑ
Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμίες
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
22/10/2018 | 06:00

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί το εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). 

Τίτλος Προγράμματος: «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Απόφοιτοι τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής
 2. Απόφοιτοι τμημάτων Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής
 3. Απόφοιτοι Ψυχολογίας
 4. Απόφοιτοι Βιολογίας
 5. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας 
 6. Πτυχιούχοι Τμημάτων Επισκεπτών(-τριών) Υγείας, Δημόσιας Υγείας

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση:
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου (βεβαίωση τμήματος)
 • Πιστοποιητικό βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες 

Δίδακτρα: 4.000€

Προθεσμία: έως Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνα: 210 7286323 & 6974634162 (9π.μ - 16:00μ.μ)

E-mail: anestklin@aretaieio.uoa.gr και ktheodoraki@hotmail.com