Εξειδίκευση στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΔΩΡΕΑΝ)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμίες
25/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο: "Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία". 

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων:

  1. Ανθρωπιστικών επιστημών
  2. Κοινωνικών επιστημών
  3. Συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
  • Βιογραφικό σημείωμα (ερευνητική δραστηριότητα)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Γραπτή ερευνητική πρόταση (500-1000 λέξεις)
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Αποστολή δικαιολογητικών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 4 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: