Εξειδίκευση στη Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
19/06/2019 | 13:00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές.

Σημειώστε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στη διεύθυνση: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος), ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 210-7222723.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Προθεσμία: έως 20 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

E-mail: chsr@med.uoa.gr, 210-722 2723 (κα Χριστίνα Δημητρακάκη)