Εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
23/03/2019 | 06:00

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων 
  • Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Αποδεικτικά ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 10 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος 

Τηλέφωνο: 22410 - 99120 (ώρες 09:00 έως 15:00)

Fax: 22410 - 99131 

E-mail: psemper@rhodes.aegean.gr

- Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα