Εξειδίκευση στη Νεφρολογική Φροντίδα

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Νεφρολογική Φροντίδα
Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμίες
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι κρατάνε βιβλίο, πρακτική
08/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής 
 2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με τίτλο συναφούς αντικειμένου με τους τομείς της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής ή της Νεφρολογίας
 3. Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Προθεσμία: έως Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

-Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110 Λάρισα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1ος όροφος, Γραμματεία Νεφρολογικής Κλινικής.

-κα Σοφία Φιλιπποπούλου

Τηλέφωνο: +302413501667

E-mail: [email protected]