Εξειδίκευση στην Κοινωνική Πολιτική

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Κοινωνική Πολιτική
Κατευθύνσεις, πιστοποιητικά - Ολόκληρο το πρόγραμμα
04/06/2019 | 06:00

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική».

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία:

Κατευθύνσεις

 1. Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
 2. Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
 3. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Πιστοποιητικά

 • Αίτηση:
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 • Αντίγραφο διπλώματος
 • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα)
 • Υπόμνημα (λόγοι συμμετοχής και ενδιαφέροντα έως 500 λέξεις)
 •  Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη
 • Λίστα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα