Εξειδίκευση στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 28 θέσεις (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 28 θέσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
Κριτήρια αξιολόγησης και πληροφορίες
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο
24/10/2018 | 06:00

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος : "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών" 

Κατευθύνσεις:

  1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων
  2. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  3. Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

*Συνεντεύξεις: Δευτέρα 5/11/2018 και Τρίτη 6/11/2018.

Δικαιολογητικά: 

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο e-mail: information@tourism-master.gr 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

  1. Γενικός βαθµός πτυχίου 10 μόρια
  2. Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με γνωστικό αντικείμενο 5 μόρια
  3. Συστατικές επιστολές (5 μόρια η κάθε μία) 10 μόρια
  4. Κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα (Γ1 – Γ2: 5 μόρια) 5 μόρια
  5. Καλή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Β2 5: μόρια, Γ1 – Γ2: 10 μόρια) 
  6. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα 10 μόρια
  7. Προσωπική Συνέντευξη 40 μόρια

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Γραμματεία Προγράμματος

Ε-mail: information@tourism-master.gr

Τηλέφωνο: 2310013450