Εξ' αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Πληροφορική

Ειδήσεις
Εξ' αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μιχάλης Τσιλιβάκος
23/03/2018 | 07:15

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Computer Science – Πληροφορική».

Οι υποψήφιοι καλούνται να κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής, ενώ όσοι δεν κατέχουν, αλλά είναι σε συναφή κλάδο, μπορούν να γίνουν δεκτοί, αν παρακολουθήσουν επιτυχώς μια σειρά από προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Αντικείμενο: «Computer Science – Πληροφορική»

Προθεσμία: Ανοικτή

Διάρκεια: 18 μήνες

Επικοινωνία: 210 67 482 93

E-mail: admissions@unic.ac.cy

Φόρμα αίτησης

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.unic.ac.cy/el/schools/distance-learning/computer-science-msc
Σχετικά Άρθρα