Μεταπτυχιακό στις ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στις ενεργειακές επενδύσεις
Δεκτοί στο πρόγραμμα και εργαζόμενοι σε αντίστοιχο πεδίο
21/02/2018 | 07:00

Οι «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις», είναι ο τίτλος του νέου κύκλου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα, όπως αυτά των εξελίξεων των ενεργειακών τεχνολογιών, των καίριων περιβαλλοντικών θεμάτων, της χρηματοδότησης και υλοποίησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Δίδακτρα: 5.500 ευρώ

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: 26/02/2018

Επικοινωνία: 210-5381493, 210-5381020

E-mail: registrations@mbaenergy.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://mbaenergy.gr/anakoinosi-7ou-kyklou-pms-energeiakes-kai-perivallontike...