ΕΜΠ: Δωρεάν μεταπτυχιακό στη γεωπληροφορική

Ειδήσεις
ΕΜΠ: Δωρεάν μεταπτυχιακό στη γεωπληροφορική
Συμμετέχουν 3 σχολές του Πολυτεχνείου
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
28/07/2018 | 07:45

Η σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (ΜΜΜ), ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμματος στην «Γεωπληροφορική».

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Γεωπληροφορική

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: 10/09/2018

Διάρκεια: 18 μήνες

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://geoinformatics.ntua.gr/