Παν/μιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό στη Βιολογία (δωρεάν)

Ειδήσεις
Παν/μιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό στη Βιολογία (δωρεάν)
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/06/2018 | 07:00

Τo Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) οργανώνουν νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ''Περιβαλλοντική Βιολογία''.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Βιολογία»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 28/06/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.html