Νέα μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ
Πιστοποιητικά και προθεσμία
υποτροφία
08/06/2019 | 06:00

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ), Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»".

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Επιστολή με λόγους παρακολούθησης ΠΜΣ

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf, μαζί με την αίτηση. Μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: mscpubaud@econ.uoa.gr.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική 

Διάρκεια: 18 μήνες - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.800 ευρώ

Προθεσμία: έως 30 Ιουλίου 2019

Σχετικά Άρθρα