ΕΚΠΑ: 120 νέες θέσεις για μεταπτυχιακά

Ειδήσεις
ΕΚΠΑ: 120 νέες θέσεις για μεταπτυχιακά
Προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις
Μια νοσηλεύτρια με ειδική στολή-ποδιά και με ειδική μάσκα κρατάει μια ένεση
20/09/2018 | 07:45

1ο Θέμα: Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: "Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη" 

Αίτηση:

Κανονισμός:

2ο Θέμα: Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμαμτος: "Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική"

Ειδικεύσεις:

1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
3. Χειρουργική Νοσηλευτική

Ολόκληρη η προκήρυξη:

(Τα δικαιολογητικά και η αίτηση βρίσκονται στο παραπάνω αρχείο)

3ο Θέμα: Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: "Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας"

Ειδικεύσεις: 

  • Δημόσια Υγεία (10 θέσεις) 
  • Κοινοτική Νοσηλευτική (10 θέσεις)
  • Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας (10 θέσεις)

Ολόκληρη η προκήρυξη:

4ο Θέμα: Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, προκηρύσσει 30 κενές θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: "Προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα και ψυχική υγεία παιδιών και ενηλίκων"

Ειδικεύσεις: 

-Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών

-Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα 

-Ψυχική Υγεία

Αίτηση:

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες 

Δίδακτρα: 2.000€

Προθεσμία: έως Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

(Ισχύει για όλα τα παραπάνω προγράμματα)

Σχετικά Άρθρα