Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΔΩΡΕΑΝ)
Κατευθύνσεις, κριτήρια αξιολόγησης, διάρκεια, προθεσμίες
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
23/10/2018 | 06:00

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατευθύνσεις:

 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορική & Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Πτυχιούχοι Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων
 • Πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ & Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Δικαιολογητικά: 

Αίτηση :

 1. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
 2. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π(απόφοιτοι Α.Ε.Ι εξωτερικού)
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών
 4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας
 8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών & επαγγελματικών ενδιαφερόντων + λόγοι ενδιαφέροντος

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 • Κατάρτιση υποψηφίου σε βασικούς τομείς της επιστήμης Μηχανικών ΗΝ & Πληροφορικής
 • Γενικός βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με Π.Μ.Σ & επίδοση διπλωματικής εργασίας
 • Συστατικές επιστολές
 • Ερευνητική δραστηριότητα

*Οι συνεντεύξεις (η γραπτή εξέταση αγγλικών όπου χρειάζεται) θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 22 - 23 Νοεμβρίου 2018. Πληροφορίες για συνέντευξη: ΕΔΩ

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν 

Προθεσμία: έως Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος

Τηλέφωνα: 2651007196, 2651007458 & 2651007213 

-Ιστοσελίδα τμήματος: ΕΔΩ