Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Δωρεάν

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Δωρεάν
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες
31/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστήμιου Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: "Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία"

Κατευθύνσεις:

 1. Αρχαία Ιστορία
 2. Κλασική Αρχαιολογία 
 3. Προϊστορική Αρχαιολογία

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι: 

 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Πολιτισμικών Σπουδών
 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας

Ημέρα Εξετάσεων:

 1. Κλασική Αρχαιολογία - 13 Φεβρουαρίου 2019
 2. Αρχαία Ιστορία - 14 Φεβρουαρίου 2019
 3. Προϊστορική Αρχαιολογία - 15 Φεβρουαρίου 2019

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
 • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επιστημονική δραστηριότητα)
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 • Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Αποστολή δικαιολογητικών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 4 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τηλέφωνα: 2831077379 και 2831077337 

- Ιστοσελίδα: ΕΔΩ