Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΔΩΡΕΑΝ)
Κριτήρια αξιολόγησης, δικαιολογητικά, προθεσμίες
Στοίβες βιβλίων και ανοιχτά βιβλία πάνω σε ένα γραφείο
26/01/2019 | 06:00

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ανακοινώνει την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

 Τίτλος: "Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία".

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 • Γραπτή εξέταση στις ξένες γλώσσες
 • Προφορική εξέταση - παρουσίαση
 • Συνέντευξη
 • Βαθμός βασικού πτυχίου
 • Πτυχιακή εργασία
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση:
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 4. Αντίγραφο λοιπών τίτλων σπουδών
 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Δημοσιεύσεις - Ερευνητική εμπειρία

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: