Μεταπτυχιακό στη Σχολή Καλών Τεχνών (διακρατικό - δωρεάν)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στη Σχολή Καλών Τεχνών (διακρατικό - δωρεάν)
Το δίπλωμα αναγνωρίζεται σε Γαλλία και Ελλάδα
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/07/2018 | 07:30

Το τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήµιο Paris 8 (UFR Arts, Philosophie, Esthétique – Arts et Technologies de l’Image), ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, την διεύθυνση και το συντονισµό ενός Ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού µε τίτλο: «Τέχνη, Εικονική Πραγµατικότητα και Πολυχρηστικά Συστήµατα Καλλιτεχνικής Έκφρασης».

Το ΠΜΣ οδηγεί, µετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών, στην απόκτηση ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Τέχνη, Εικονική Πραγµατικότητα και Πολυχρηστικά Συστήµατα Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: 03/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/66-programmata-metaptyxiakon-...