ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στις οικονομικές επιστήμες (δωρεάν)

Ειδήσεις
ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στις οικονομικές επιστήμες (δωρεάν)
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
25/05/2018 | 07:00

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με τίτλο ''Οικονομικά - Master in Economics''.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: «Οικονομικά - Master in Economics»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 11/06/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://mastereconomicsauth.weebly.com/