Μεταπτυχιακό στη συντήρηση αρχαιοτήτων (ΑΠΘ)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στη συντήρηση αρχαιοτήτων (ΑΠΘ)
Δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών σχολών
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/05/2018 | 12:30

Tα τμήματα μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν τη λειτουργία νέου ΜΠΣ με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού», για την διετία 2018-2020.

Τα προγράμματα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση A΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων (έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
  • Κατεύθυνση B΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών (έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Στο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών σχολών ή τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ταυτότητα του προγράμματος: 

Αντικείμενο: «Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού»

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Προθεσμία: 01/06/2018

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αίτηση) εδώ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://prosynapo.web.auth.gr/