ΑΠΘ: 45 θέσεις στα Μαθηματικά (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
ΑΠΘ: 45 θέσεις στα Μαθηματικά (ΔΩΡΕΑΝ)
Ποιοι συμμετέχουν, κατευθύνσεις, προθεσμία, δικαιολογητικά
Ηλιάνα Καλούπη
04/07/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τα Μαθηματικά.

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων:

 • Μαθηματικών
 • Στατιστικής
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Σχολών

Κατευθύνσεις

 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
 2. Στατιστική και Μοντελοποίηση
 3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Αριθμός Εισακτέων: Έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές (15 ανά ειδίκευση).

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 997930 (Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, ώρες 12.00 – 13.00)