Δωρεάν ειδίκευση στην Ιστορία (μεταπτυχιακό)

Ειδήσεις
Δωρεάν ειδίκευση στην Ιστορία (μεταπτυχιακό)
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου
Μαρία Πέππα
03/06/2018 | 07:30

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές στο δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ιστορία της Τέχνης».

Θα διενεργηθούν εξετάσεις για την εισαγωγή των υποψήφιων φοιτητών στο νέο κύκλο σπουδών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 (ώρα 10:30-14:30).

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: 21/09/2018

Διάρκεια: 24 μήνες

Αιτήσεις: 

Πληροφορίες: http://www.history-archaeology.uoc.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/6/669/pms_it.pdf