60 θέσεις στο πρόγραμμα «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια»

Ειδήσεις
60 θέσεις στο πρόγραμμα «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια»
Δικαιολογητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Ηλιάνα Καλούπη
07/07/2019 | 12:15

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Οικονομία Άμυνα & Ασφάλεια.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση:
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
  • Δύο φωτογραφίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.625 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Οικονομία Άμυνα και Ασφάλεια» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, 2710230128, e-mail: eds@uop.gr