60 θέσεις για «εκκλησιαστική ιστορία» από το Αριστοτέλειο

Ειδήσεις
60 θέσεις για «εκκλησιαστική ιστορία» από το Αριστοτέλειο
Απαραίτητη η προσωπική συνέντευξη για την επιλογή
11/12/2017 | 17:15

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη Μεταπτυχιακών «Ελλάδα: εκκλησιαστική ιστορία και πολιτισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Το πρόγραμμα αφορά 60 φοιτητές. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις. Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη στους φοιτητές (12 Ιανουαρίου) , η οποία θα ανακοινωθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υποψηφίων.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ελλάδα: εκκλησιαστική ιστορία και πολιτισμός

Δίδακτρα: 1.800 € (600 €, για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα)

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Επικοινωνία: 2310996682, e-mail: [email protected]

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα 

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.past.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF...