40 νέες θέσεις στη Μαιευτική Φροντίδα

Ειδήσεις
40 νέες θέσεις στη Μαιευτική Φροντίδα
Ολόκληρο το πρόγραμμα - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
03/07/2019 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα και παρέχει δύο κατεύθυνσεις: Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα και Τεχνολογία στην Μαιευτική.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Κείμενο προθέσεων φοίτησης
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου
  • Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiako.pdf