36 θέσεις στο πρόγραμμα «Δίκαιο και Οικονομικά»

Ειδήσεις
36 θέσεις στο πρόγραμμα «Δίκαιο και Οικονομικά»
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
18/07/2019 | 15:30

Τριάντα έξι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά το «Δίκαιο και Οικονομικά» και έχει τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
 2. Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
 3. Δίκαιο και Οικονομικά - Γενική κατεύθυνση

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει: 

 • Αίτηση:
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Υπόμνημα 1.000 λέξεων με επιστημονικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
 • Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές:

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 4.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 10 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 891-531, e-mail: [email protected]