100 θέσεις στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
100 θέσεις στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
29/07/2019 | 13:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 50 άτομα στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και άλλα 50 άτομα στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως 9 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203642, [email protected]