Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Προθεσμίες που λήγουν

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
18/10/19
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διατμηματικό
Ελλάδα, Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός
17/10/19
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
15/10/19
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διατμηματικό
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Σελίδες