Κατάρτιση - Μεταπτυχιακά

Προθεσμίες που λήγουν

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
27/07/18
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μαθηματικών
Μαθηματική Επιστήμη
23/07/18
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΕΚΠΑ: Δωρεάν εξειδίκευση στη μετάφραση
03/08/18
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παν.Κρήτης: «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία»

Σελίδες