Μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Την προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών γνωστοποίησε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.

αποφάσισε στην 17 η /12.7.2021 συνεδρία της να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (δείτε εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 8203614, 210823622, 2108203865

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram