Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φυσικής

Δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.

Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή
  • Εκτύπωση του ΑΜΚΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται επίσης στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram