Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Αποτελέσματα για προσλήψεις στην Υγεία

Δείτε τους πίνακες σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
Οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται με ειδικό Εντυπο-ΑΣΕΠ από αύριο, Σάββατο 11 Μαρτίου έως τις 25 Μαρτίου 2022

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών της διαδικασίας του 2023.

Οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται με ειδικό Εντυπο-ΑΣΕΠ από αύριο, Σάββατο 11 Μαρτίου έως τις 25 Μαρτίου 2022.

1η ΥΠΕ

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, Διαδικασίας 2023 με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 (Β΄2596), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020(Β’ 5227), όπως τροποποιήθηκε με την Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394/17-02-2021 (Β’ 698)

Ημερομηνία ανάρτησης 10.03.2023

2η ΥΠΕ

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

3η ΔΥΠΕ

Οι αναρτημένοι πίνακες είναι οι πίνακες κατάταξης με βάση τη σειρά προτίμησης του κάθε υποψήφιου και όχι πίνακες προσληπτέων ή απορριπτέων.

Εφόσον έρθει έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για κάθε κατηγορία και κλάδο ανά φορέα πρόσληψης,  και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενημερώνονται οι επιτυχόντες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (10.03.2023)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ (10.03.2023)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ (10.03.2023)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ (10.03.2023)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ (10.03.2023)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΜ (10.03.2023)

4η ΔΥΠΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2023

ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023

ΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023

ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023

ΔΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023

ΥΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023

5η ΥΠΕ

Δεν έχουν δημοσιευθεί πίνακες.

6η ΥΠΕ

10-03-23.6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα

10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΔΕ

10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΔΜ

10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΠΕ

10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΤΕ

10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΥΕ

7η ΥΠΕ

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ Α κύκλος 2023

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ Α κύκλος 2023

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ Α κύκλος 2023

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ Α κύκλος 2023

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΜ Α κύκλος 2023

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες Α κύκλος 2023

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram