Λοιπό επικουρικό: Νέα ευκαιρία για προσλήψεις στα νοσοκομεία

Η λίστα με τις ειδικότητες
Νέα ευκαιρία για προσλήψεις θα έχουν οι υποψήφιοι μετά την παράταση που δόθηκε από την πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για νέες αιτήσεις στο λοιπό επικουρικό προσωπικό

Νέα ευκαιρία για προσλήψεις θα έχουν οι υποψήφιοι μετά την παράταση που δόθηκε από την πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για νέες αιτήσεις στο λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Η πλατφόρμα για τις θέσεις εργασίας του λοιπού επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία του υπουργείου Υγείας, κατόπιν παράτασης που δόθηκε, θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τις 26 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά νέους υποψηφίους, οι οποίοι κάνουν αίτηση για 1η φορά ή δεν είχαν μέχρι τώρα προσληφθεί μέσω του θεσμού του λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Ειδικότητες

Το workenter.gr δημοσιεύει τις ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και Υγειονομική Περιφέρεια:

1η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Κλιβανιστών – Αποστρειρωτών ΔΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
 • Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
 • Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Φυσικοθεραπευτές ΤΕ
 • Ψυκτικοί ΔΕ
 • Τεχνικοί Αμαξωμάτων ΔΕ
 • Οδηγοί (Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας) ΔΕ
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Μεταφραστές ΠΕ
 • Ψυχολόγοι ΠΕ
 • Καθαρίστριες ΥΕ
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ
 • Μηχανοτεχνίτες ΔΕ

2η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Τηλεφωνητές ΔΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

3η ΔΥΠΕ

 • Φαρμακοποιοί ΠΕ
 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ

4η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΤΕ, ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Κοινωνική Εργασία ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ

5η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Ακτινοφυσικοί Ιατρικής ΠΕ
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ
 • Μεταφραστές – Διερμηνείς
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Βοηθοί Φαρμακείου ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (με δίπλωμα ΙΕΚ)
 • Προσωπικό Ασφαλείας ΔΕ (χωρίς δίπλωμα ΙΕΚ)
 • Θερμοϋδραυλικοί ΔΕ

6η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Μαιευτική ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Παρασκευαστές Χημικού ΔΕ
 • Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)

7η ΔΥΠΕ

 • Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Επισκέπτες Υγείας ΤΕ
 • Ραδιολόγοι – Ακτινολόγοι ΤΕ
 • Εργοθεραπευτές ΤΕ
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ
 • Χειριστές Εμφανιστές ΔΕ
 • Μάγειρες ΔΕ
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ
 • Διασώστες ΔΕ
 • Κλιβανιστές ΔΕ
 • Βοηθητικό Προσωπικό – Καθαριότητα (ΥΕ)

Όσοι επιλεχθούν από τον φορέα, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας ενός έτους, με την κατανομή των θέσεων να αφορά Νοσοκομειακές Μονάδες όλης τη χώρα.

Τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης

Δικαίωμα για αίτηση συμμετοχής, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

(1) Όσοι κάνουν αίτηση για 1η φορά

(2) Όσοι σε προηγούμενη συμμετοχή τους δεν είχαν προσληφθεί

(3) Όσοι έκαναν λάθος σε προηγούμενη αίτηση

Μπαράζ προσλήψεων στην Υγεία: 3.720 μόνιμοι μέσω της 7Κ/2022

Μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα προσληφθούν 3.720 μόνιμοι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Οι 3.720 μόνιμες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η προκήρυξη προσφέρει παραπάνω μόρια για όσους έχουν ειδική εμπειρία, ενώ διατίθενται θέσεις με εντοπιότητα.

Ειδική εμπειρία: Ποιοι τη δικαιούνται

Την αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας δικαιούνται νοσηλευτές που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2022, ιδιωτικός τομέας είναι:

 • Θεραπευτήρια
 • Δομές Υγείας (ιδιωτικές)
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ιδιωτικές)
 • Κέντρα παροχών Υγείας

Ειδική εμπειρία δικαιούνται επίσης:

 • Όσοι έχουν υπηρετήσει στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) σε Αθήνα και Σαντορίνη
 • Οι 4.000 υπάλληλοι Υγείας που είχαν προσληφθεί το 2017 μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ

Τονίζεται ότι η ειδική εμπειρία μετράει για το διάστημα από 25/2/2020 και έως 31/8/2022. Η γενική και ειδική εμπειρία για τις 3.720 μόνιμες θέσεις μετράει αθροιστικά.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος από την εμπειρία, συνολικά, είναι αθροιστικά 978 μόρια.

Προηγούνται όσοι έχουν εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν εντοπιότητα προηγούνται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων (που δεν διαθέτουν εντοπιότητα). Η εντοπιότητα "κερδίζει" τόσο τη γενική, όσο και την ειδική εμπειρία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δύο υποψήφιοι, (ο ένας με εντοπιότητα, ο άλλος χωρίς), διεκδικήσουν θέση π.χ. στην Κοζάνη, την πρόσληψη θα κερδίσει αυτός που είναι μόνιμος δημότης Κοζάνης, ακόμη και αν ο συνυποψήφιός του (χωρίς εντοπιότητα) συγκεντρώνει περισσότερα μόρια.

Εντοπιότητα - Η λίστα με τις 34 περιοχές:

 1. Χίος
 2. Φλώρινα
 3. Άμφισσα
 4. Κομοτηνή
 5. Σύρος
 6. Σέρρες
 7. Γιαννιτσά
 8. Έδεσσα
 9. Λήμνος
 10. Νάξος
 11. Κύθηρα
 12. Ξάνθη
 13. Λέσβος
 14. Λευκάδα
 15. Κως
 16. Κοζάνη
 17. Κιλκίς
 18. Κεφαλονιά
 19. Κέρκυρα
 20. Κάρπαθος
 21. Καστοριά
 22. Λέρος
 23. Κάλυμνος
 24. Ιωάννινα
 25. Ικαρία
 26. Σαντορίνη
 27. Φιλιάτες
 28. Ζάκυνθος
 29. Καρπενήσι
 30. Αλεξανδρούπολη
 31. Διδυμότειχο
 32. Δράμα
 33. Γρεβενά
 34. Σάμος

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2022 εκπνέει στις 10 Οκτωβρίου.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram