Λιμενικό: Νέα πρόσκληση για προσλήψεις Σημαιοφόρων

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Συμπληρωματικό πίνακα καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 ανήρτησε στον ιστότοπό του το Λιμενικό Σώμα.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ως άνω Συμπληρωματικό Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για υψομέτρηση , στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στον Πειραιά, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

13-02-2020

ΠΕΜΠΤΗ

08:30

από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη έως και ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ Χριστίνα

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 

09:30

από ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ξενοφών έως και ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Δημήτριος

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 

10:30

από ΡΑΔΟΥ Μαρία Ελένη έως και ΧΟΪΚΑΣ Δημήτριος

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 

2. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεωτικά θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.
3. Όσοι/ες παρουσιασθούν και υψομετρηθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστωθεί ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, θα συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και της παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν στις 17-02-2020 και 18-02-2020, αντίστοιχα. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram