Λιμενικό: Αποτελέσματα για προσλήψεις Δοκίμων Σημαιοφόρων

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τους υποψήφιους Δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών) έτους 2019 που επέτυχαν στα αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών - Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019,  οι οποίοι συμμετείχαν στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών και επέτυχαν.

Οι υποψήφιοι/ες, που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, ως εξής:

Ανακοίνωση (Επιτυχόντες Αθλητικά - Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών)

Επιτυχόντες Αθλητικά

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram