Κρι Κρι: Προσλήψεις για εννέα ειδικότητες

Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού
Η κορυφαία γαλακτοκομικών προϊόντων, Κρι Κρι, ενισχύεται με υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων σε Σέρρες και Ασπρόπυργο.

Η κορυφαία γαλακτοκομικών προϊόντων, Κρι Κρι, ενισχύεται με υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων σε Σέρρες και Ασπρόπυργο.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

  • Logistics & Customer Service Specialist (Ασπρόπυργος) - Προσόντα: Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Logistics ή Οικονομικών, εμπειρία 3 - 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση Office Suite, άριστη γνώση Αγγλικών, δεξιότητες και γνώση στην ανάλυση και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων
  • Junior Trade Marketing & Sales Operations Analyst (Ασπρόπυργος) - Προσόντα: Πτυχίο κατεύθυνσης κατά βάση Οικονομικών ή Διοίκησης ή Στατιστικής, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση χειρισμού SAP και αλλων στατιστικών εφαρμογών, αποδεδειγμένη γνώση και χρήση BI tools, εμπειρία σε εταιρεία FMCG σε ανάλογο τμήμα Sales Operations / Trade Marketing ή Reporting, εξοικείωση στη δημιουργία συνδυαστικών αναφορών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων
  • Τεχνικοί Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Σέρρες) - Προσόντα: Απόφοιτος AEI ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στους υπολογιστές και γενικότερα στα πληροφοριακά συστήματα, άριστη γνώση Αγγλικών, ηλικία μέχρι 35 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Buyer (Σέρρες) - Προσόντα: Απόφοιτος/η σχολής ΑΕΙ Μηχανικών ή Μαθηματικών ή Οικονομικών, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση MS Office, εμπειρία χρήσης βιομηχανικού λογισμικού ERP – SAP (επιθυμητό), εμπειρία σε ρόλο διαπραγμάτευσης, κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  • Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι (Σέρρες) - Προσόντα: Απόφοιτος/η σχολής πρώην ΑΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων, γνώσεις σε λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού και δικτύων ατμού / ψύξης / πεπιεσμένου αέρα / νερού / αερίων και καυσίμων, ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης διαγραμμάτων ροής προϊόντων και βοηθητικών μέσων, ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων Office, βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων
  • Επόπτες Παραγωγής (Σέρρες) - Προσόντα: Απόφοιτος Τεχνικών σχολών - Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων (επιθυμητό), βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων σε γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Χειριστές Μηχανών (Σέρρες) - Προσόντα: Απόφοιτος Τεχνικών σχολών - Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καλή γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών, βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων σε γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Αποθηκάριοι Φορτοεκφορτωτής (Ασπρόπυργος) - Προσόντα: Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος αδείας χειριστή ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ), γνώση χειρισμού MS Office
  • Οδηγοί Πωλητές Γαλακτοκομικών (Ασπρόπυργος) - Προσόντα: Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, γνώσεις και πρακτικές merchandising και διαπραγμάτευσης, γνώση MS Office, γνώση χειρισμού προγράμματος φορητής τιμολόγησης με χρήση συσκευής τύπου PDA, κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram