Κρι Κρι: Νέες θέσεις εργασίας για εννέα ειδικότητες

Δείτε τα προσόντα
Η κορυφαία βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων, Κρι Κρι, προσλαμβάνει υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων.

Η κορυφαία βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων, Κρι Κρι, προσλαμβάνει υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • Logistics & Customer Service Specialist (Ασπρόπυργος) - Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Logistics ή Οικονομικών, εμπειρία 3 - 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση Office Suite, άριστη γνώση Αγγλικών, δεξιότητες και γνώση στην ανάλυση και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων
  • Junior Trade Marketing & Sales Operations Analyst (Ασπρόπυργος) - Πτυχίο κατεύθυνσης κατά βάση Οικονομικών ή Διοίκησης ή Στατιστικής, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση χειρισμού SAP και αλλων στατιστικών εφαρμογών, αποδεδειγμένη γνώση και χρήση BI tools, εμπειρία σε εταιρεία FMCG σε ανάλογο τμήμα Sales Operations / Trade Marketing ή Reporting, εξοικείωση στη δημιουργία συνδυαστικών αναφορών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων
  • Operations Executive Assistant (Σέρρες) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με προτίμηση την Διοίκηση Επιχειρήσεων, γνώση νέων τεχνολογιών και διαδίκτυού, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρισμού MS Office, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Accounts Receivable Specialist (Σέρρες) - Πτυχίο ΑΕΙ σχολής οικονομικής κατεύθυνσης, εμπειρία 2- 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστος χειρισμός προγραμμάτων MS office και ειδικά excel, ευχέρεια χρήσης ERP συστημάτων, πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Τεχνικοί Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Σέρρες) - Απόφοιτος AEI ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στους υπολογιστές και γενικότερα στα πληροφοριακά συστήματα, άριστη γνώση Αγγλικών, ηλικία έως 35 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι (Σέρρες) - Απόφοιτος/η σχολής πρώην ΑΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων, γνώσεις σε λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού και δικτύων ατμού / ψύξης / πεπιεσμένου αέρα / νερού / αερίων και καυσίμων, ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης διαγραμμάτων ροής προϊόντων και βοηθητικών μέσων, ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων Office, βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων
  • Επιθεωρητές Πωλήσεων Παγωτού (Βόρεια Εύβοια, Αττική, Ρόδος) -Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 3 χρόνων σε κλάδο FMCG, γνώσεις παραδοσιακής τοπικής αγοράς (μικρά σημεία: περίπτερα, mini markets), γνώση MS Office, κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  • Επόπτες Παραγωγής (Σέρρες) - Απόφοιτος Τεχνικών σχολών - Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων (επιθυμητό), βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων σε γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Χειριστές Μηχανών (Σέρρες) - Απόφοιτος Τεχνικών σχολών - Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καλή γνώση Η/Υ, γνώση Αγγλικών, βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων σε γαλακτοκομικά προϊόντα

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram