Κομισιόν: Εγκρίθηκαν 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του τουρισμού

Ποιους αφορά
Πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν από την Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν από την Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ποια τα ποσά και η μορφή της ενίσχυσης

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019.

Ποια η μορφή της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με ανώτατο ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς που κοινοποίησε η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η ενίσχυση α) δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε επίσης: 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram