ΚΕΑΟ: Στα… μανταλάκια οι μεγαλοφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ

Ποιοι μένουν εκτός διαδικασίας
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανέρχονται σε περίπου 25.000 οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Περιθώριο μόλις τριών εβδομάδων έχουν οι μεγαλοφειλέτες με χρέος προς το ΚΕΑΟ άνω των 150.000 ευρώ.

Αν μέχρι τις 21 Ιουνίου δεν εξοφλήσουν την οφειλή τους, ή δεν ενταχθούν σε ρύθμιση, τότε λίγες ημέρες μετά, στις 30 Ιουνίου, θα διαπιστώσουν ότι ο ΑΦΜ τους, θα δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα!

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αυτά τα χρέη, θα ενσωματωθούν με όσα ήδη έχουν καταγραφεί προς την Εφορία και θα πραγματοποιηθεί κοινή δημοσιοποίηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανέρχονται σε περίπου 25.000 οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Προϋπόθεση για να ανήκουν τα χρέη στις οφειλές υπό δημοσιοποίηση, είναι να έχει καθυστερήσει η καταβολή τους, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκ του νόμου υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις.

Ακριβέστερα, εκτός διαδικασίας μένουν οι εξής περιπτώσεις:

- Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.

- Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου, ή εκ του νόμου.

- Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.

- Οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων, ή ανηλίκων.

- Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού, ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πριν από την δημοσιοποίηση των οφειλών, από 3-6 Ιουνίου, τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που έχουν χρέος άνω των 150.000 ευρώ έκαστος και δεν υπάγονται σε κάποια από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ.

Η ενημέρωση θα τους αποσταλεί στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Taxisnet και στο e-mail τους.

Εκεί θα τονίζεται ότι έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών ώστε να εξοφλήσουν, ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που βαίνουν προς δημοσιοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι στην διάθεση των οφειλετών, βρίσκεται μόνο η «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων, στην οποία μπορούν να εντάξουν τα συσσωρευμένα χρέη τους.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram