Κατώτατος μισθός: Αύξηση στα 663 ευρώ μικτά

Αυξάνονται και τα επιδόματα ανεργίας

Αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς όμως να συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία και οι τριετίες, ενεργοποίησε το υπουργείο Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου.

Οι νέες κατώτατες αποδοχές ανήλθαν στα 663 ευρώ μικτά, αλλά οι τριετίες που επίσης επηρεάζονται αναλογικά, παρέμειναν ανέπαφες. Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα γάμου, που αντιστοιχεί στο 10% της όποιας αμοιβής παρέχεται στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως διαπιστώνει εύστοχα η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), είναι η πρώτη φορά που στην απαραίτητη Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε για να κυρωθεί και τυπικά η αύξηση του κατώτατου μισθού:

  • Δεν υπάρχει ο πίνακας με την αύξηση στις τριετίες και στο επίδομα γάμου.
  • Δεν προβλέπεται ούτε το κόστος αύξησης για τις τριετίες και για το επίδομα γάμου.

Ουσιαστικά, στην εν λόγω υπουργική απόφαση, γίνεται επίκληση σε «μνημονιακές» διατάξεις (ν.4093/12), όπου απαγορεύτηκαν οι τριετίες και τα επιδόματα στον κατώτατο μισθό, μέχρι η ανεργία να υποχωρήσει κάτω από το 10%, δηλαδή σε μονοψήφιο ποσοστό. Επίσης, το σκέλος της συγκεκριμένης διάταξης νόμου, μένει να κριθεί από το ΣτΕ, στο οποίο έχει προσφύγει ο ΣΕΒ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αύξηση κατά 2% που αποφασίστηκε, θα ισχύει μόνο για τις κατώτατες αποδοχές και όχι για τις τριετίες που τις συνοδεύουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσει άμεσα, η διαβούλευση για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, διαδικασία όμως, που δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, πριν από την παρέλευση του α’ εξαμήνου της νέας χρονιάς.

Ο νέος κατώτατος μισθός αυξήθηκε από την 1 η Ιανουαρίου στα 663 ευρώ μικτές αποδοχές. Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξήθηκε στα 29,62 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες. Πρόκειται για τις αλλαγές που προκύπτουν λόγω της αύξησης των κατώτατων αποδοχών του ιδιωτικού τομέα κατά 2%, όπως αποφασίστηκε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τους μισθούς τουλάχιστον 500.000 εργαζομένων, που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές. Ακριβέστερα, από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, ισχύουν τα εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα 663 ευρώ (569,39 ευρώ καθαρά), από 650 ευρώ προηγουμένως.

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης κατά 2%  και  ορίζεται στα 29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ προηγουμένως.

Αυξάνονται τα επιδόματα ανεργίας

Η συγκεκριμένη απόφαση όμως, επιδρά ανάλογα και σε μια σειρά από επιδόματα, που σχετίζονται άμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού. Το πιο χαρακτηριστικό εξ αυτών είναι το επίδομα ανεργίας, που θα ανέλθει στα 407,25 ευρώ από 399,25 που είναι έως τώρα.

Ακριβέστερα, τα 24 επιδόματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό είναι τα ακόλουθα:

1.    Τακτικής επιδότησης ανεργίας.
2.    Επίσχεσης εργασίας.

3.   Μακροχρόνια ανέργων.
4.    Ειδικό εποχικό.
5.    Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας.
6.    Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
7.    Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.
8.    Αφερεγγυότητας του εργοδότη.
9.    Διαθεσιμότητας.
10. Παροχή προστασίας της μητρότητας.
11. Μαθητείας.
12. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.
13. Πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.
14. Ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων.
15. Ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.
16. Επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών.
17. Επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων.
18. Επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών.
19. Επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών.
20. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
21. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ.
22. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ.
23. Άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι.
24. Προγράμματα απασχόλησης.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram