ΙΙΒΕΑΑ: νέες μεταπτυχιακές υποτροφίες

Δικαιολογητικά, απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, αμοιβή, προθεσμία, υποβολή αιτήσεων, ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ LASER», με επιστημονικό υπεύθυνο εκ μέρους του IIBEAA τον κ.Κλινάκη προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας.

[Μία θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη - μεταπτυχιακού φοιτητή]

Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα πτυχίων
  4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  5. Βεβαιώσεις Φορέων
  6. Βεβαίωση παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
  7. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

Υποβολή Αιτήσεων:
Α) Αποστολή διακιολογητικών στο e-mail: [email protected] και με θέμα «Αίτηση στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)»
Β) Αυτοπροσώπως κατάθεση (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος
Γ) Αποστολή με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα

Διάρκεια: 9 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης 4,5 μηνών)

Αμοιβή: 500€ ανά μήνα

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram