Ζητούνται μάγειρες σε 6 ξενοδοχεία

Ιδιωτικός Τομέας
Ζητούνται μάγειρες σε 6 ξενοδοχεία
Προσόντα και e-mail επικοινωνίας
12/05/2019 | 06:00

Έξι μεγάλα ξενοδοχεία ζητούν μάγειρες για άμεση πρόσληψη.

Ξενοδοχεία και e-mail:

Προσόντα: Πτυχίο Μαγειρικής, καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση άλλων ξένων γλωσσών (επιθυμητό)

Να αναφέρετε την θέση και την τοποθεσία.

Σχετικά Άρθρα