Νέες προσλήψεις στο Market In

Θέσεις εργασίας
Νέες προσλήψεις στο Market In
Ειδικότητες - προσόντα - ενεργός σύνδεσμος για βιογραφικό
Αναγράψτε τους κωδικούς θέσεων στο βιογραφικό σας
Λάνα Ματσαρασβίλι
27/06/2018 | 11:30

Η Market In, αναζητά προσωπικό δύο ειδικοτήτων, στην Αθήνα.

Προσλαμβάνονται:

  • Εργάτης Αποθήκης - Απολυτήριο Λυκείου, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια σε παρόμοια θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, ηλικία έως 45 ετών (Κωδικός: WW 01/18)
  • Ψυκτικός - Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο αντίστοιχης σχολής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας (Κωδικός: RE 05/18)

Σημειώστε:

Η ελληνική αλυσίδα Market in, έρχεται πρώτη στις επιλογές των καταναλωτών λόγω της ποιότητα των προϊόντων της, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Στην εταιρεία Market In, απασχολούνται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι, προσφέροντας μεγάλο κοινωνικό έργο στις δύσκολες σημερινές συνθήκες.

URL
Συνδεθείτε με την εταιρεία
http://market-in.gr/cv