Θέσεις εργασίας σε οκτώ περιοχές από την Vodafone

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας σε οκτώ περιοχές από την Vodafone
Προσόντα και e-mail για αποστολή βιογραφικού
Κατάστημα Vodafone - Κόκκινα χρώματα, είσοδος
16/03/2019 | 06:00

Υποψηφίους δύο ειδικοτήτων σε οκτώ περιοχές προσλαμβάνει η vodafone, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αλυσίδα της.

Αναλυτικά ειδικότητες, προσόντα, περιοχές, e-mail για αποστολή βιογραφικού:

Sales Advisor 

Προσόντα: Απόφοιτος ΙΕΚ / TEI / ΑΕΙ, καλή χρήση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικών

Περιοχές και e-mail:

Business Advisor

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ ή IEK, εμπειρία στις πωλήσεις, διαπραγματευτικές ικανότητες, γνώση Αγγλικών

Περιοχές και e-mail:

Σχετικά Άρθρα