Προσλήψεις, σε 6 περιοχές, από τη Vodafone

Ειδήσεις
Προσλήψεις, σε 6 περιοχές, από τη Vodafone
Προσόντα και e-mail επικοινωνίας
Κατάστημα Vodafone - Κόκκινα χρώματα, είσοδος
19/05/2019 | 06:00

Συνεχίζει να ενισχύεται με προσωπικό η Vodafone.

Sales Advisor

Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καλή γνώση Αγγλικών, υπευθυνότητα, εμπειρία στις πωλήσεις (επιθυμητό)

Περιοχές και e-mail:

Να αναφέρετε στο θέμα του e-mail και στο βιογραφικό την θέση που σας ενδιαφέρει και την τοποθεσία.

Σχετικά Άρθρα