Νέες θέσεις στην «φάρμα Κουκάκη»

Ιδιωτικός Τομέας
Νέες θέσεις στην «φάρμα Κουκάκη»
Στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας
Φάρμα
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
11/09/2018 | 07:30

Η ελληνική εταιρία γαλακτοκομικών προϊόντων «φάρμα Κουκάκη», επιλέγει ηλεκτρολόγο μηχανικό με πτυχίο ΤΕΙ ή ΤΕΕ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης, που απέστειλε η εταιρία στο workenter, οι ιδανικοί υποψήφιοι, εκτός από πτυχίο, θα πρέπει να έχουν εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αγγελίας:

Η θέση

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στην υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα της εταιρείας-πελάτη μας, στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς. Θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

•    Άμεση και αποτελεσματική επίλυση και αποκατάσταση βλαβών
•    Έλεγχο καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού
•    Ενημέρωση προγράμματος προληπτικής συντήρησης (AIMMS)
•    Τήρηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των μηχανολογικών συστημάτων
•    Τήρηση κανόνων και λήψη μέτρων ασφαλείας

Προσόντα/ Δικαιολογητικά:

•    Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ ή ΤΕΕ)
•    Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε βιομηχανική παραγωγή
•    Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου (κατανόηση, σύνταξη)
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Επιθυμητή η εμπειρία στη χρήση λογισμικού προληπτικής συντήρησης (πχ AIMMS)
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
•    Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
•    Συνέπεια και αξιοπιστία
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα

Απολαβές
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας
•    Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
•    Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε και πληροίτε τις παραπάνω  προϋποθέσεις, στείλτε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση: cv@qmetric.gr

koyk.png

Φάρμα Κουκάκη
Media Folder