Νέες θέσεις εργασίας στην Revoil

Ειδήσεις
Νέες θέσεις εργασίας στην Revoil
Ειδικότητες, προσόντα, αρμοδιότητες, κωδικοί, περιοχές και e-mail για αποστολή βιογραφικού
Revoil (πρατήριο)
09/01/2019 | 13:30

Η εταιρεία, Revoil, ζητά προσωπικό.

Αναλυτικά:

  • Τεχνικός Υποστήριξης & Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων στη Βάρη (Κωδικός θέσης: REV 78). Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχης κατεύθυνσης, εμπειρία άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux, καλή γνώση σχεδιασμού-διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύων, άριστη γνώση Αγγλικών. Αρμοδιότητες: Άριστη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων, εγκατάσταση νέου λογισμικού και εξοπλισμού, υπεύθυνος για την υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα εξοπλισμού
  • Υπάλληλος Τμήματος Διακίνησης στον Ασπρόπυργο (Κωδικός θέσης: REV 55). Προσόντα: Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε τιμολόγηση, εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών, απόφοιτος ΤΕΙ - ΙΕΚ Λογιστικής, άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών, καλή χρήση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικών, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Αρμοδιότητες: Έκδοση προβλεπόμενων συνοδευτικών παραστατικών που αφορούν την διακίνηση - πώληση προϊόντων, διακίνηση προϊόντων και συμφωνία αποθηκών, συμφωνία και έκδοση του ημερήσιου ταμείου, επικοινωνία για ενημέρωση με συνεργάτες
  • Υπάλληλος Τμήματος Διακίνησης στη Θεσσαλονίκη (Κωδικός θέσης: REV 61) με τα προαναφερόμενα προσόντα και τις αρμοδιότητες

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@revoil.gr

Σχετικά Άρθρα