Μηχανολόγοι - μηχανικοί σε πανεπιστημιακό φροντιστήριο

Ειδήσεις
Μηχανολόγοι - μηχανικοί σε πανεπιστημιακό φροντιστήριο
Προσόντα, αρμοδιότητες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
11/02/2019 | 06:00

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο "Διαβάzω" ζητά Μηχανολόγους μηχανικούς στην Θεσσαλονίκη.

Προσόντα:

  1. Αντίστοιχο πτυχίο
  2. Εμπειρία σε μαθήματα ενηλίκων

Αρμοδιότητες:

  • Οργάνωση υλικού για το μάθημα 
  • Εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών

Στείλτε το βιογραφικό σας, με θέμα "Μηχανολόγοι Μηχανικοί CV", στο e-mail: diabazocvnew@gmail.com

Λογότυπο: